risico-inventarisatie-en-evaluatie-1

Risico- Inventarisatie & -Evaluatie

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 5 zijn bedrijven sinds januari 1994 verplicht om een Risico -Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dit betekent dat ondernemers een inventarisatie en evaluatie van de gevaren en de bijbehorende risico’s op moeten laten stellen. De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) omschrijft de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid die bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor kunnen komen.

Kenmerkend van een Risico -Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is dat naast het inventariseren van de gevaren en de risico’s (ranking), deze worden gekoppeld aan een Plan van Aanpak (PvA). In het Plan van Aanpak (PvA) zijn de verbeteringsvoorstellen opgenomen.

Toekomstige veranderingen, die mogelijk invloed hebben op de veiligheid en gezondheid van uw werkzaamheden, worden door onze aanpak in het proces opgenomen. Deze ondersteuning zien wij als een continue procesverbetering. Hierdoor blijft uw Risico -Inventarisatie & -Evaluatie up-to-date, voldoet u aan de Arbowet- en regelgeving en heeft u een objectieve beoordeling van de verbeterpunten op het gebied van Veiligheid Gezondheid en Welzijn.

Deskundigheid en ondersteuning

Artikel 13 van de Arbowet omschrijft de deskundigheid die wettelijk wordt vereist bij het opstellen van de Risico -Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Ons veiligheidsteam bestaat uit gediplomeerde en gecertificeerde veiligheidskundige en arbeidshygiënisten. Zij hebben jarenlange ervaring opgedaan in de kwaliteit- en arbodienstverlening binnen diverse branches van het bedrijfsleven. Hierdoor zijn deze specialisten dus goed in staat om de risico’s binnen uw onderneming te inventariseren.

 

Meer informatie of advies?

Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.    Ook interessant

    BHV
    VGM Checklist Aannemers
    TÜVRheinland Certified
    NEN normering