WhatsApp ons

Logistiek verkeersplan

Uw logistieke omgeving veiliger maken


Verkeersplan

Onze werkwijze ‘Structuur is alles!’

Doelstelling

Wij hebben als doel om uw logistieke omgeving veiliger te maken. Onze specialisten helpen u dan ook graag bij het verbeteren van de veiligheid in zowel het magazijn als uw gehele logistieke omgeving. Denk hierbij ook aan buitenterreinen, expeditie, tussenvloeren, laad- & losarea’s, aan -en afvoerroutes, entrees enzovoorts. Om dit doel te bereiken is er een verkeersplan ontwikkeld. Het belijningsplan is een onderdeel van het verkeersplan, hetgeen zorgt voor structuur.

Aanpak

In het kader van ‘structuur is alles’ gaan we op een gestructureerde wijze aan de slag. Nadat er een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden zijn uw wensen helder. Vervolgens gaan wij in 4 of 5 fases voor uw aan de slag.

Fase 1: De inventarisatiefase

Door middel van interviews en waarnemingen wordt er een eerste indruk opgedaan. Alle bewegingen worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt er gekeken naar de inrichting en de huidige transportmiddelen & -bewegingen. Uw huidige infrastructuur (layout, routing, werkprocessen en de werkinstructies & (warehouse)regels) worden in kaart gebracht.

Fase 2: De oplossingsfase

Alle, in de inventarisatiefase, ontvangen informatie wordt uitvoerig beoordeeld. Vervolgens wordt er kritische gekeken naar verbeteringen en mogelijk oplossingen voor uw locatie. Dit om de veiligheid te verbeteren en meer structuur aan te brengen. Vaak kunnen er hele simpele en laagdrempelige oplossing worden bedacht om de veiligheid met grote stappen te verbeteren.

Fase 3: Het verkeers- en belijningsplan

In dit document staan alle aanbevelingen, op een overzichtelijke wijze, weergegeven. Per advies wordt er onderbouwd welke middelen of maatregelen je kunt treffen om tot het gewenste resultaat te komen. Middels het toegevoegde Plan van Aanpak (PvA) kunt je vervolgens een persoon toekennen aan deze actie.
In dit document staan alle aanbevelingen, op een overzichtelijke wijze, weergegeven. Per advies wordt er onderbouwd welke middelen of maatregelen je kunt treffen om tot het gewenste resultaat te komen. Middels het toegevoegde Plan van Aanpak (PvA) kunt je vervolgens een persoon toekennen aan deze actie.

Vanzelfsprekend komen de volgende onderwerpen aan bod in ons verkeersplan:

 • Advies plaatsing van pictogrammen en bebording
 • Visualisatie voet- en rijpaden, opstelplaatsen diverse (transport)middelen, voorrangssituaties
 • Afbakening working area’s
 • Inventarisatie en visualisatie van gevaarlijke & onoverzichtelijke situaties
 • Advies signalering en het toepassen van hulpmiddelen om het magazijn veiliger in te richten. Hierbij kun je denken aan: Doorvalbeveiliging, afscherming, afscheidingen, spiegels en verlichting.
 • Technische maatregelen om uw locatie veiliger te maken zoals bijvoorbeeld op transportmiddelen, overheaddeuren, roldeuren en docks.

Fase 4: De overdrachtsfase

Naast het document, wat u ontvangt, wordt er advies gegeven over een eventuele prioritering van het Plan van Aanpak. In dit gesprek worden de adviezen en de mogelijke urgentie & haalbaarheid per item besproken. Ook is het belangrijk om de juiste medewerkers en partijen in deze fase te betrekken. Denk hierbij aan de logistieke medewerker, chauffeurs, bezoekers enzovoorts. Onze specialist zal hiervoor input aanleveren zodat u zich op kan maken voor de laatste fase.

Fase 5: De uitvoeringsfase

Zodra u deze fase ingaat worden er direct resultaten geboekt. Dit kunnen kleine verbeteringen zijn die worden doorgevoerd welke zorgen voor een grote verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Ook bij deze uitvoeringsfase kunnen wij u perfect helpen. Via onze partner kunnen wij ook het belijningsplan laten uitvoeren, pictogrammen en spiegels laten plaatsen en de gehele structuur voor u (laten) verzorgen.

Verkeerplan en nieuwbouw:

Ook voor nieuwbouwprojecten is het van belang dat ons verkeersplan wordt opgenomen in ‘de ontwerpfase’ van de nieuwbouw. Een architect, een opdrachtgever en/of de mogelijke huurder, kijkt met andere ogen naar een locatie als dat wij dit doen! Als onze specialisten vroegtijdig worden betrokken bij deze fase, is de kans groot dat er achteraf onveilige en vervelende situaties ontstaan.

Offerte aanvragen


  Meer informatie of advies?

  Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.   10 Redenen om te kiezen voor VI-Nederland

   1. 1 Kennis van logistieke processen, routing, opslagtechnieken en Arbowetgeving.
   2. 2 Specialist voor de logistiek.
   3. 3 Goede en transparante werkwijze.
   4. 4 Snel, flexibel en professioneel.
   5. 5 Betrokken, bekwaam en veelzijdig.
   6. 6 Afspraak = afspraak.
   7. 7 Eerlijk in advies.
   8. 8 Concurrerende prijzen.
   9. 8 Eigen montageteam.
   10. 8 Levering uit voorraad.
   BHV
   VGM Checklist Aannemers
   TÜVRheinland Certified
   NEN normering