WhatsAppWhatsApp ons

Keuringen en inspectie

Machines, arbeidsmiddelen, installaties en systemen moeten op een zodanige wijze worden onderhouden dat er geen risico voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers kan ontstaan. Het onderhoud kan op regelmatig of op indicatie plaats vinden. De regelmaat wordt voor arbeidsmiddelen met een hoog risico door wettelijke voorschriften bepaald. Dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals bijvoorbeeld de gebruiksintensiteit, de gebruiksomstandigheden, onderhoudsvoorschriften van leverancier.

Onderstaande voorbeeld is een artikel (artikel 7.4) uit het Arbo-besluit over het keuren van arbeidsmiddelen:

“De werkgever ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen, die onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechtering, welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, worden onderworpen aan periodieke keuringen en, in voorkomend geval, aan periodieke proeven, door deskundige personen in de zin van de nationale wetgeving en/of praktijken”

Dit artikel omschrijft de keurplicht die u als werkgever heeft voor het periodiek keuren van uw arbeidsmiddelen.

Deskundigheid van de keurmeester

Door de overheid wordt een keuringsklasse-indeling van arbeidsmiddelen aangehouden, die aangeeft welke eisen aan de keurmeerster worden gesteld. Een groter risico leidt tot een indeling in een hogere keuringsklasse. Arbeidsmiddelen kunnen op grond van het risico worden ingedeeld in zeven klassen met verschillende keuringsverplichtingen. De klasse wordt bepaald op grond van drie variabelen Effect, Blootstelling en Faalkans zonder keuring. De keurmeesters van VeiligheidsInstituut Nederland BV beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om uw arbeidsmiddelen veilig te keuren.

Bekijk hier alle keuringen en inspecties:

Meer informatie of advies?

Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.    BHV
    VGM Checklist Aannemers
    TÜVRheinland Certified
    NEN normering