risico-inventarisatie-en-evaluatie-1

Arbo inspectie werkplek

Een arbo-inspectie (inspectie ISZW) op de werkplek. Wat houdt dat in?

Een Arbo-inspecteur van de Inspectie SZW kan onaangekondigd langskomen om te controleren of elke werkplek in uw bedrijf aan de richtlijnen voldoet. Vooral de logistieke sector (opslag warehouse) ligt onder een vergrootglas omdat deze sector sterk groeiende is. Als werkgever bent u verplicht zich te houden aan de vastgestelde richtlijnen omtrent arbeidsomstandigheden. De wetten en richtlijnen die gehanteerd moeten worden zijn voor elke branche anders. Dat is noodzakelijk omdat een werkgever zijn werknemers de kans moet bieden om veilig en verantwoord te kunnen werken.

De brancherichtlijnen zijn niet altijd even helder en duidelijk geformuleerd of zijn op verschillende manieren te interpreteren. Dát is dan ook vaak het lastige aan wetgeving en richtlijnen. Ze zijn wel van groot belang en niet alleen om ongelukken te voorkomen maar ook de gezondheid van medewerkers op lange termijn te borgen. Over het algemeen controleert de Arbo-inspectie o.a. de volgende punten:

 • Is de werkplek gezond, met voldoende daglicht, ventilatie en ruimte?
 • Wordt er voldoende gedaan om mensen en machines te scheiden?
 • Worden arbeidsmiddelen gekeurd?
 • Wordt er toezicht gehouden op het veilig werken?
 • Hoe is het gesteld met orde en netheid in het algemeen?
 • Zijn er werkinstructies opgesteld en worden deze opgevolgd?
 • Worden de toegestane werktijden en pauzes gehanteerd?

Om het onderzoek naar behoren uit te kunnen voeren, heeft de Arbo-inspectie een aantal bevoegdheden. Voorbeelden daarvan zijn het interviewen van werknemers, inzage in de administratie en natuurlijk het uitvoeren van inspectie op de gehele werkvloer en alles werkplekken. Mocht het zo zijn dat de Arbo-regels niet worden toegepast of dat de werkplek niet aan de wettelijke eisen voldoet, dan volgen er sancties.

Wat gebeurt er als de arbo-regels niet worden toegepast?

In eerste instantie zal er meestal een mondelinge of schriftelijke waarschuwing volgen. De arbeidsinspectie kan er echter ook voor kiezen om direct een boete op te leggen. Bijvoorbeeld als de arbeidsomstandigheden op de werkplek ernstig in het geding zijn of als aantoonbaar is dat de werkgever zijn zaken niet op orde heeft indien zich er een ongeval heeft voorgedaan. De werkgever wordt daarnaast verplicht om de werkplek alsnog aan te passen.

Bij zeer ernstige situaties, bijvoorbeeld als de veiligheid van medewerkers in direct gevaar is, kan de Arbo-inspectie de werkplek direct stil laten leggen en een proces-verbaal opmaken. Als de werkplek binnen een vastgestelde termijn nog niet aan de wettelijke Arbo-regels voldoet, volgt er een dwangsom.

Het naleven van de Arbo-regels op de werkplek is niet alleen belangrijk vanwege inspecties. Ook wanneer er arbeidsongevallen voorkomen, is het van groot belang dat de werkplek voldoet aan alle eisen. Zo niet, dan kan de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor het veroorzaken van blijvend letsel naar aanleiding van een ongeval op de werkplek.

Verantwoordelijkheid van iedere medewerker

In eerste instantie is de werkgever verantwoordelijk voor het creëren van een werkomgeving die aan de gestelde Arbo-regels voldoet. Maar daarnaast is ook de werknemer verplicht om zich te houden aan de wettelijke eisen.

Een gezonde en verantwoorde werkplek volgens de Arbonormen verhoogt dan ook de productiviteit en voorkomt overmatig ziekteverzuim.

Meer informatie of advies?

Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.  Ook interessant

  BHV
  VGM Checklist Aannemers
  TÜVRheinland Certified
  NEN normering