WhatsAppWhatsApp ons

Keuring magazijnstellingen

Is keuren van magazijnstellingen verplicht?

Om de veiligheid van magazijnstellingen te vergroten is er in de Arbowetgeving de periodieke keuring van magazijnstellingen opgenomen. Artikel 7.4a van het Arbo-besluit omschrijft de keurplicht, die u als werkgever heeft, voor deze periodieke keuring van magazijnstellingen. Om hierin te kunnen voorzien zijn er NEN-keurnormen ontwikkeld.

Informatie aanvragen

Deskundigheid

Onze deskundige en ervaren keurmeesters zijn TÜV-gecertificeerd voor het uitvoeren van de keuring van magazijnstellingen volgens deze normering. De Duitse keuring- en certificeringsinstantie TÜV Rheinland heeft de keurmeesters gecertificeerd voor het keuren van stalen opslagsystemen (magazijnstellingen) volgens de Europese EN 15635 normen.  De deskundigheid wordt gewaarborgd door periodieke trainingen en opleidingen in combinatie met de toegang tot een groot database van types, materialen, configuraties en draagvermogens. VeiligheidsInstituut Nederland BV helpt u graag bij deze keuring van uw magazijnstellingen op een professionele wijze.

Toelichting veiligheidskeuring van uw magazijnstellingen:

De keuring van magazijnstellingen bestaat uit een visuele inspectie van de stellingen en een beoordeling van de configuratie. Alle bevindingen, opmerkingen en eventueel geconstateerde gebreken worden op het keuringsformulier vastgelegd en in een gedetailleerde rapportage omschreven. In de rapportage wordt een onafhankelijk advies gegeven over de veiligheid en het gebruik van uw magazijnstellingen. Dit advies is te allen tijde transparant waarbij de veiligheid van uw organisatie en haar medewerkers centraal staan.

Gebruikte magazijnstellingen

Nadat de gebruikte magazijnstellingen zijn opgebouwd is een eerste keuring (nulmeting) van magazijnstellingen van groot belang. Bij deze eerste keuring wordt beoordeeld of de stellingen zijn opgebouwd volgens de juiste montage richtlijnen en of zij voldoen aan de juiste normering. Als dit het geval is, dan kunt u de magazijnstellingen veilig in gebruik nemen.

Beoordeling capaciteit van uw stellingen

Bij de keuring van magazijnstellingen hoort ook een beoordeling van de indeling van uw magazijnstellingen. Deze indeling kan in de loop der tijd veranderen. Deze verandering heeft vaak invloed op de capaciteit van de stellingen. Voor het bepalen van de juiste vak- en veldbelasting van uw stellingen is deskundigheid vereist. Onze keuringsspecialisten beschikken over de juiste kennis en apparatuur om deze capaciteit te beoordelen. Op basis van diverse metingen wordt er een berekening gemaakt van de (stelling)configuratie. Vervolgens wordt de juiste indeling met de vak- en veldbelasting op het nieuwe belastingbord weergegeven. Hierdoor voldoet u weer aan de regelgeving. 

Veiligheidsdossier

Het VeiligheidsInstituut Nederland beheert de veiligheidsdossiers van al haar klanten in een speciaal daarvoor ontworpen database. Op verzoek kan uw technisch dossier toegezonden worden. Dit dossier bestaat uit verschillende onderdelen en voldoet aan art. 7.4A van het Arbobesluit.

Keuring offerte aanvragen


  Meer informatie of advies?

  Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.   BHV
   VGM Checklist Aannemers
   TÜVRheinland Certified
   NEN normering