veilig-werken

Huisregels magazijn

Om ongelukken in uw bedrijf te voorkomen zijn huisregels in een magazijn van groot belang om. Dit heeft een aantal redenen:

Allereerst gaat het om de medewerkers die dagelijks hun werk in het magazijn uitvoeren. Huisregels zorgen ervoor dat zij hun werk efficiënt en veilig kunnen doen. Het zorgt ervoor dat taken en afspraken helder zijn en voorkomt discussies. Ook medewerkers die slechts incidenteel, of pas sinds kort werkzaam zijn op de locatie moeten zich conformeren aan de regels. Het opstellen van huisregels maakt dat zij direct weten waar ze aan toe zijn.

Risico’s voor en door bezoekers

Ook het feit dat bezoekers het magazijn betreden is een reden om huisregels op te stellen. Leveranciers, klanten en bijvoorbeeld medewerkers van andere afdelingen zijn niet altijd op de hoogte van ‘ongeschreven wetten’ en kunnen daardoor risicovolle situaties veroorzaken voor uw medewerkers, of zelf gevaar lopen doordat ze aanwezige risico’s niet herkennen. Door het opstellen van duidelijke huisregels, die aan iedere bezoeker worden overlegd kunnen ongelukken voorkomen zijn.

Arboregels in het magazijn

Het is bij het opstellen van huisregels belangrijk dat deze voldoen aan de arboregels die in het magazijn gelden. Wanneer huisregels en arboregels niet met elkaar overeen komen kunnen de richtlijnen averechts werken en juist gevaarlijke situaties opleveren. Ook kan de arbeidsinspectie in zo’n geval boetes opleggen. Laat uw huisregels daarom controleren of opstellen door Veiligheidsinstituut Nederland.

Meer informatie of advies?

Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.    Ook interessant

    BHV
    VGM Checklist Aannemers
    TÜVRheinland Certified
    NEN normering