WhatsAppWhatsApp ons

RI&E voorbeeld

Een RI&E (Risico -Inventarisatie & -Evaluatie) is verplicht voor iedere werkgever. Een RI&E maken voor de logistieke sector en/of maakindustrie is nog niet zo eenvoudig want veelal worden er belangrijke risico’s in een standaard RI&E niet omschreven. Ook mag het Plan van Aanpak niet ontbreken. Veiligheidsinstituut Nederland BV helpt u op weg met een RI&E voorbeeld checklist als download (pdf).

RI&E verplicht

Sinds 1994 zijn werkgevers volgens de Arbeidsomstandighedenwetverplicht om een Risico -Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Ook bij een audit, ISO-certificering is de RI&E van groot belang.

Betekenis RI&E

RI&E staat voor Risico -Inventarisatie & -Evaluatie en omschrijft de risico’s die kunnen voorkomen bij de werkzaamheden die het bedrijf uitvoert. De RI&E bestaat uit drie onderdelen:
Risico: het definiëren van de mogelijke gevaren.
Inventarisatie: het in kaart brengen van de risicosituatie van de organisatie en het rangschikken van de risico’s van hoog naar laag.
Evaluatie: een doorlopende procesverbetering, waarbij een plan van aanpak wordt opgesteld en op vaste momenten gecontroleerd en bijgestuurd.

De Arbowet- en regelgeving verwacht dat de RI&E checklist voldoet aan een aantal wettelijke eisen. Vraag hieronder ons voorbeeld van de RI&E checklist aan.

Download RI&E voorbeeld PDF


    BHV
    VGM Checklist Aannemers
    TÜVRheinland Certified
    NEN normering