risico-inventarisatie-en-evaluatie-plus-1

RI&E + Magazijn

 

De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie plus is speciaal ontwikkeld voor de logistieke sector. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door een van onze specialisten uit het team van veiligheidskundigen. Daar waar mensen en machines bij elkaar komen is de kans dat ongevallen zich voordoen, groter. Het doel van de RIE+ is een SMART beeld te creëren van de reële safety status binnen uw logistieke omgeving. Hierdoor worden risico’s en gevaren in kaart gebracht en beoordeeld. De adviezen voortvloeiend uit deze RIE+ zijn bedoeld om u als organisatie beter bewust te maken van de risicovolle aspecten binnen uw logistieke operatie.

Waarom de RI&E+?

In de praktijk zien wij dat de meeste RIE’s vaak ‘(veel) te algemeen zijn’ en dus niet zijn afgestemd op de werkelijke risico’s binnen het magazijn. Juist in een magazijnomgeving waar mensen werken, intern transport rijdt en goederen elkaar kruisen, is het van groot belang dat de risico-hotspots worden beoordeeld. Deze aanpak vraagt om specifieke kennis.

Kenmerken van de RI&E+

De RI&E+ is een beoordeling van uw actuele veiligheidsstatus waarbij diep wordt ingezoomd op onder andere de werkprocessen. De inventarisatie is uitermate geschikt voor logistieke bedrijven of bedrijven die voor een deel met de opslag van goederen te maken hebben. Zo worden onder andere de volgende onderwerpen geïnventariseerd:

 • Arbeidsmiddelen en machineveiligheid
 • Magazijnstellingen en de opslag van goederen
 • Inrichting van het magazijn
 • Orde en netheid
 • Inrichting van de (productie)omgeving
 • Veiligheidssignaleringen
 • Magazijnveiligheid
 • Kennis en kunde
 • Ergonomie
 • Veiligheidscultuur
 • Fysische aspecten (trillingen en geluid)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Werkprocedures

De inventarisatie wordt op een pragmatische en procesondersteunende manier uitgevoerd. Verbeteringsvoorstellen worden vervolgens opgenomen in de rapportage. De RIE+ is een goede aanvulling op uw (Arbo) Risico -inventarisatie & -Evaluatie.

Het voordeel

De rapportage bevat, naast een uitgebreid Plan van Aanpak, concrete adviezen die direct toepasbaar zijn om de huidige situatie te verbeteren. Eventuele toekomstige budgetten en beleidsbepalingen kunnen hier simpelweg op worden afgestemd.

Heeft u vragen of de RI&E+, laat het ons dan weten!

Meer informatie of advies?

Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.  Ook interessant

  BHV
  VGM Checklist Aannemers
  TÜVRheinland Certified
  NEN normering