WhatsAppWhatsApp ons

Veiligheid magazijn

Of het nu gaat om voedingsmiddelen of industriële producten, in elk magazijn is veiligheid een van de speerpunten. Onderstaande ‘checklist veiligheid magazijn’ biedt een duidelijk overzicht van aandachtspunten die daarbij van belang zijn.

1 Zorg ervoor dat persoonlijke beschermingsmiddelen en apparatuur worden gebruikt.

Veiligheid in een magazijn begint heel simpel met het maken van afspraken. Gebruik de juiste middelen en volg de regels die zijn gemaakt. Vaak zien we dat bijvoorbeeld veiligheidsbrillen of fluorescerende hesjes wel beschikbaar zijn gesteld maar onvoldoende worden gebruikt. Of dat er apparatuur beschikbaar is om het zware tilwerk over te nemen maar dat er toch onnodig veel met de hand getild wordt. Soms lijkt dit tijd- of kostenbesparend maar op lange termijn is dit meestal niet het geval. Eén medewerker met letsel of een vracht met schade doet al die tijdsbesparing teniet.

2 Bewustwording regels veiligheid magazijn

Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van nooduitgangen. Vertel duidelijk dat voetpaden, brandblusapparatuur of EHBO-materialen niet geblokkeerd mogen worden door vracht. Neem met elke nieuwe medewerker de veiligheidsprotocollen nauwkeurig door en train bestaande werknemers regelmatig om ze alert te houden. Zorg er ook voor dat medewerkers altijd (desnoods anoniem) eventuele onveilige situaties kunnen melden bij hun direct leidinggevende.

3 Duidelijke markering van risicovolle plekken

Zorg indien mogelijk voor gescheiden zones voor voetgangers en machines en plaats markeringen en bewegwijzering via bijvoorbeeld tape of belijning op de vloer. Scherm voetgangersgebieden en werkplekken af en plaats aanrijbescherming aan de kopse kanten van de stellingen. Laat markeringen ,routes en de lay-out van het magazijn, voor het aanbrengen van de belijning, ook altijd door een externe specialist controleren. Medewerkers worden vaak bedrijfsblind voor de gevaren die zich om hen heen bevinden. Zeker wanneer zij al voor een langere tijd in dezelfde omgeving werken.

4 Haal gevaren weg

Repareer schade aan vloeren, machines en magazijnstellingen zo snel mogelijk. Analyseer waardoor de schade is ontstaan en kies voor een brontechnische aanpak. Zo kun je ervoor zorgen dat de kans dat het de volgende keer weer fout gaat, kleiner wordt.

5 Zorg voor trainings- en bijscholingscursussen

Zorg ervoor dat medewerkers zijn opgeleid en op de hoogte zijn van kennis over veilig werken. Procedures zullen dan beter worden nageleefd omdat personeelsleden zich meer bewust zijn van de gevolgen die kunnen voortvloeien uit een onveilige situatie. Ongevallen ontstaan in de meeste gevallen door een menselijk fout. Training zorgt voor meer bewustwording van de risico’s en gevaren op de werkplek.

6 Geef het goede voorbeeld

Misschien wel het belangrijkste punt in deze lijst. Een veilige cultuur op de werkvloer kan alleen ontstaan als deze in alle lagen van het bedrijf gedragen wordt. Beloon goed gedrag en zorg ook dat er duidelijke spelregels zijn voor het niet naleven van procedures.

Meer informatie of advies?

Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.    BHV
    VGM Checklist Aannemers
    TÜVRheinland Certified
    NEN normering