WhatsAppWhatsApp ons

Onze werkwijze

 

VeiligheidsInstituut Nederland hanteert een werkwijze die ervoor zorgdraagt dat uw operationele processen zo min mogelijk worden verstoord. Onze werkwijze heeft een pragmatisch karakter, waarbij uw ondernemingsdoelstellingen nooit uit het oog worden verloren.

Integreren in de bedrijfsvoering

VeiligheidsInstituut Nederland streeft ernaar om veiligheid en Arbo in de gangbare bedrijfsprocessen te integreren, een onlosmakelijk onderdeel daarvan te laten zijn en aan te laten sluiten bij de operationele bedrijfsvoering. Na afloop vindt er een evaluatie plaats waarin de werkwijze, het proces, de voortgang en de behoefte aan toekomstige ondersteuning wordt besproken. Deze integratie draagt in belangrijke mate bij aan een optimaal resultaat voor uw organisatie.

Meer informatie of advies?

Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.    BHV
    VGM Checklist Aannemers
    TÜVRheinland Certified
    NEN normering