WhatsAppWhatsApp ons

VeiligheidsInstituut Nederland

 

Ons motto: “VEILIGHEID IN LOGISTIEK”

 

Visie

In een veranderende markt is de vraag naar een veiligere en gezondere werkomgeving sterk groeiende. VeiligheidsInstituut Nederland BV ziet het belang om extra stappen te zetten op het gebied van samenwerking, transparantie, klantgerichtheid en advies. Wij zijn ervan overtuigd dat door een intensieve samenwerking de beste resultaten worden behaald voor een duurzaam partnerschap. Wij ondersteunen graag bedrijven die maatschappelijk verantwoord en duurzaam willen ondernemen.

Samenwerking staat centraal

Door intensieve samenwerking met onze klanten wordt het meest optimale resultaat bereikt. De basis van deze samenwerking begint bij ons al in het eerste gesprek. Of het nu gaat om een trainingsplan voor uw medewerkers, het herinrichten van uw magazijn of een reparatieproject van uw magazijnstellingen, wij bieden u de juiste transparantie, service en dienstverlening voor een duurzame samenwerking.

Flexibiliteit

Flexibiliteit kenmerkt onze gehele organisatie en is van groot belang voor een effectieve en prettige samenwerking. Wij bieden oplossingen aan klanten die flexibiliteit zoeken.

Betrouwbare partner

Wij zijn een onafhankelijke organisatie, staan voor kwaliteit en hebben als primaire doelstelling te allen tijde een betrouwbare partner te zijn. Borging van de veiligheid en gezondheid van uw organisatie en haar werknemers staan hierbij centraal.

Onze werkwijze

Wij hanteren een werkwijze die ervoor zorgdraagt dat uw operationele processen zo min mogelijk worden verstoord. Deze werkwijze heeft een pragmatisch karakter, waarbij uw doelstellingen nooit uit het oog worden verloren.

Integreren in de bedrijfsvoering

Wij streven ernaar om veiligheid en Arbo in de gangbare bedrijfsprocessen te integreren, een onlosmakelijk onderdeel daarvan te laten zijn en aan te laten sluiten bij de operationele bedrijfsvoering. Na afloop vindt er een evaluatie plaats waarin de werkwijze, het proces, de voortgang en de behoefte aan toekomstige ondersteuning wordt besproken. Deze integratie draagt in belangrijke mate bij aan een optimaal resultaat voor uw organisatie. VeiligheidsInstituut Nederland streeft er naar up to date te blijven met haar competenties om als volwaardige partner ook in de toekomst met onze klanten samen te werken. Vandaar dat we investeren in kennis, kunde, middelen en systemen.

‘Veiligheid in Logistiek’

Dìt is het motto van onze organisatie! Graag lichten wij u deze nog even toe….

In een competitieve markt is het van belang om, naast het uitvoeren van uw core business, ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan wet- & regelgeving. Veiligheid binnen een logistieke omgeving met intern transportverkeer vraagt om specifieke kennis. Daar waar mensen en machines bij elkaar komen en waar de werkdruk mogelijkerwijs kan toenemen, is veilig en verantwoord werken van groot belang. Een goed beleid beperkt de risico’s in het bedrijf en vermindert het ziekteverzuim. Door veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers een hogere prioriteit te blijven geven, verbetert de veiligheidscultuur binnen uw organisatie, hetgeen ook de arbeidsproductiviteit ten goede komt. Hiermee kunnen wij u perfect ondersteunen.

Kortom; VeiligheidsInstituut Nederland biedt u de juiste ondersteuning om tot het gewenste resultaat te komen!

Meer informatie of advies?

Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.    BHV
    VGM Checklist Aannemers
    TÜVRheinland Certified
    NEN normering