Trillingsmetingen

 

Trillingen worden in nagenoeg alle machines, voertuigen en apparaten opgewekt. Afhankelijk van de aard van de trillingen en de mate waarin de trillingen op de mens worden overgebracht, kunnen trillingen een nadelige invloed hebben op de gezondheid. Volgens het Arbobesluit moet de werkgever de werkomstandigheden van de werknemer zo organiseren, dat gevaar voor veiligheid en gezondheid door trillingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

(Intern) transportmateriaal en machines

Bij het gebruik van (interne) transportmiddelen en machines kunnen trillingen via de hand/arm, de voeten (in geval van staan), via het zitvlak en de rug (in geval van zitten) worden overgebracht. De bestuurder van het voertuig of de machines wordt bijvoorbeeld op dat moment blootgesteld aan lichaamstrillingen. Een trillingswaarde op het lichaam van 0,25 m/s² of hoger wordt beschouwd als een potentieel gevaar voor de gezondheid. Dit wordt ook wel het drempelniveau genoemd.

Trillingsmeting en de RI&E

In het Arbobesluit is opgenomen dat voor lichaamstrillingen een dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van acht uur, de actiegrens bij 0,5m/s² ligt met als maximum toegelaten grenswaarde 1,15 m/s². Als de actiewaarden worden overschreden, is de werkgever verplicht om in de RI&E, en in het daarbij behorende Plan van Aanpak, aandacht te besteden aan technische en organisatorische maatregelen om de trillingsbelasting te verminderen.

Deskundigheid

Voor een vakkundige trillingsmeting is deskundigheid, de juiste apparatuur en de manier van meten, van groot belang. Onze experts beschikken over deze deskundigheid. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met een beoordeling van de metingen die zijn uitgevoerd. De rapportage brengt in kaart op welke wijze uw medewerker wordt blootgesteld aan bijvoorbeeld de hand/arm of lichaamstrillingen. Vervolgens adviseren wij u bij het nemen van de juiste maatregelen om de blootstelling tot een acceptabel niveau terug te dringen. Deze rapportage kan als verdiepend onderzoek worden toegevoegd aan uw Risico -Inventarisatie & – Evaluatie (RI&E).

VRAAG HIER UW OFFERTE AAN